Kérdések az 1%-ról


Miért ajánljam fel az 1%-t, ha különböző kedvezmények miatt ténylegesen nulla forint lesz a személyi jövedelemadóm?

A nulla forintos adóbevallást benyújtó személyeknek azért érdemes rendelkezni az egy százalékról, mert az egyházi egyszázalékos felajánlásokhoz az állam kiegészítő támogatást nyújt. Ezt a támogatást viszont az egyházak között a felajánlók létszámarányában osztja szét az állam.

A teljes személyi jövedelemadó 90 százalékából kivonják a tényleges egyházi felajánlásokat. Az így kapott számot kell elosztani az egyházakra összesen felajánlók számával. A kapott számot egyházanként a felajánlók számával kell megszorozni. Ez az összeg az adott egyház szja 1% juttatásának akár 50%-a is lehet!


Mennyien rendelkeztek 2014-ben az adójuk 1%-ról?

A ténylegesen rendelkező magánszemélyek száma 4,721 millió fő volt. Ennek a számnak alig több mint fele, 52,8%-a rendelkezett adójának 15-áról.


Milyen összeg lehetne, ha mindenki, aki jogosult, rendelkezne adója 1%-áról?

A 4,721 millió adófizető elvi kerete, amit civil, valamint egyházi szervezetek javára ajánlhatott volna fel 25,5 milliárd forint volt. 


A kezdeményezett biztosan megkapta a felajánlott személyi jövedelemadó 1%-át?

Ha a bevallás elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül lett benyújtva az adóhatósághoz, a rendelkezés teljesítéséről ugyanilyen módon, elektronikus üzenet formájában kapunk értesítést.

Amennyiben nem elektronikus úton nyújtottuk be a bevallásunkat, de rendelkezünk Ügyfélkapuval, az elektronikus tájékoztatást külön írásbeli kérelemre küldi meg az adóhatóság.

Ha a fentiek szerint nem értesül(het)ünk a rendelkezés teljesítéséről, akkor abból tudhatjuk, hogy a kedvezményezett az 1 százalékot megkapta, hogy a kedvezményezett neve a kedvezményezettek listáján megjelenik, illetve hogy a rendelkezés érvénytelenségéről írásbeli értesítést nem kaptunk..


Mit tesz a NAV az adózó nyilatkozatának kézhezvétele után?

A NAV a borítékot és a benne elhelyezett rendelkező nyilatkozatot, illetve a rendelkező nyilatkozatnak az adózó nevét és adóazonosító jelét − ennek hiányában adószámát − tartalmazó perforált részét kódjellel látja el, és azokat egymástól elkülönítve dolgozza fel, ellenőrzi, illetve őrzi. A rendelkező nyilatkozatok alapján abban az évben szeptember 1-ig felhívja az érintett szervezeteket.


Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át?

Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s jövedelemadóját határidőre maradéktalanul befizeti a NAV-nak, vagy részletfizetési, vagy fizetési halasztási engedélye van a NAV-tól.

Facebook icon